Zehinli.info – Библиотека

Umumy senagat mehanizmleriniň awtomatizirlenen elektrik hereketegetirijisi

Автор: Ýalkapow P
Категория: Учебные книги
Размер: 2.05Мб
Скачать

Guýularyň geofiziki barlaglarynyň maglumatlaryny teswirlemek

Автор: Ýagşymämmedow B
Категория: Учебные книги
Размер: 0.80Мб
Скачать

Magistral gaz geçirijileri

Автор: Toýlyýew M
Категория: Учебные книги
Размер: 1.87Мб
Скачать

Ösümlikleri goramak

Автор: Söýünow O
Категория: Учебные книги
Размер: 4.18Мб
Скачать

Suwuklygyň we gazyň mehanikasy

Автор: H.Şaripow, Y.Rahmanow
Категория: Учебные книги
Размер: 2.36Мб
Скачать

Ykdysady matematiki modeller

Автор: Şapyýew B
Категория: Учебные книги
Размер: 0.89Мб
Скачать

Elektron tehnikasynyň materiallary

Автор: Saparow Ş
Категория: Учебные книги
Размер: 1.58Мб
Скачать

Partladyş işleriniň tehnologiýasy we howpsuzlygy

Автор: Rejepow A
Категория: Учебные книги
Размер: 2.72Мб
Скачать

Telemehanika

Автор: Orazberdiýewa E
Категория: Учебные книги
Размер: 1.31Мб
Скачать

Senagat elektrotehnikasyndan ýumuşlar, mysallar, usuly komekler

Автор: Alyhan Ökdirow Tahyr Kuliýew
Категория: Учебные книги
Размер: 0.64Мб
Скачать

Elektrik üpjünçiligi ulgamlarynda geçirijilik prosesleri

Автор: Nuryýew J
Категория: Учебные книги
Размер: 1.10Мб
Скачать

Struktura geologiýasy

Автор: A.Nuryýew, S.Seýitmyradow
Категория: Учебные книги
Размер: 0.88Мб
Скачать

Umumy gidrologiýa

Автор: N.Nurgeldiýew, D.Orazdurdyýew
Категория: Учебные книги
Размер: 1.39Мб
Скачать

Radioelektronikanyň esaslary

Автор: Ö. Nowruzow A. Jomartow
Категория: Учебные книги
Размер: 1.78Мб
Скачать

Maglumat ölçeg tehnikasy

Автор: Narmämmedow S
Категория: Учебные книги
Размер: 1.33Мб
Скачать

Awtomatika we robototehnika

Автор: Narmämmedow S
Категория: Учебные книги
Размер: 1.20Мб
Скачать

Tebigatdan peýdalanmagyň ykdysadyýeti

Автор: Mustakow G
Категория: Учебные книги
Размер: 0.76Мб
Скачать

Düýe bilen ýandak

Автор: Meret Gylyjow
Категория: Сказка
Размер: 2.09Мб
Скачать

Ýylylyk, gaz üpjünçilik we howa çalyşyş ulgamyny barlamak, sazlamak we ulanmak

Автор: Kurbanow H
Категория: Учебные книги
Размер: 0.86Мб
Скачать

Nebit-gazy gözlemegiň we barlamagyň nazary esaslary

Автор: Kubataýew R
Категория: Учебные книги
Размер: 0.85Мб
Скачать

Prosesleri awtomatlaşdyrmak

Автор: Jomartow A
Категория: Учебные книги
Размер: 1.49Мб
Скачать

Mikroelektronika we mikroprosessorlar

Автор: Jomartow A
Категория: Учебные книги
Размер: 1.86Мб
Скачать

Mikroelektron enjamlary taslamagyň awtomatik ulgamlary

Автор: Jomartow A
Категория: Учебные книги
Размер: 1.09Мб
Скачать

Tebigat ylymlaryna giriş

Автор: Işangulyýew B
Категория: Учебные книги
Размер: 2.36Мб
Скачать

Litologiýa

Автор: Ilamanow A
Категория: Учебные книги
Размер: 0.60Мб
Скачать

Ýokary naprýaženiýanyň tehnikasy

Автор: Hajyýew M
Категория: Учебные книги
Размер: 1.17Мб
Скачать

Elektrotehnologiki gurnamalar

Автор: Hajyýew M
Категория: Учебные книги
Размер: 1.16Мб
Скачать

Ýokary matematika (köplükler nazaryýeti, çyzykly algebra, wektor algebrasy, analitik geometriýa)

Автор: Gutlyýew G
Категория: Учебные книги
Размер: 1.78Мб
Скачать

Gün energiýasyny peýdalanyp işleýän sowadyjy desgalar. Energiýanyň adaty däl çeşmeleri

Автор: Gurbanýazow O
Категория: Учебные книги
Размер: 1.02Мб
Скачать

Umumy elektrotehnika

Автор: Gurbannazarow O
Категория: Учебные книги
Размер: 2.85Мб
Скачать